Styrelsen för 2024

Ordförande: Jörgen Swärd

Sekreterare: Mona Henriksson

Kassör: Ann-Louise Björkdahl

Ekonomiskt ansvarig: Kerstin Bodestedt

Ledarmot:
Annica Pallin Källström
Ann-Louise Björkdahl
Filip Källström
Viktor Frank

Suppleant:
Per-Inge Hafström
Patrik Lindström
Lamin Sarr